Aktuellt om fiberutbyggnad på landsbygden

Vi är på sluttampen med schakten i norra kommundelen. Vi beräknar att arbetet ska vara klart i början på maj. Efter det tar fiberblåsningen vid.

Arbetet med schakten i södra Vissefjärda fortsätter under sommaren.

Innan dess kommer en del mindre ställen färdigställas, bl.a. i byn Lindehult som ligger strax intill Emmaboda tätort.

Kunderna i Algutsboda och söderut är inom kort klara för installation, det som återstår är en nod som ska sättas upp.

Trafikverket har beviljat ledningstillstånd för schakt till Eriksmåla ridklubb som i och med det kommer att få fiber samtidigt som övriga i området.

Till dig som väntar på att teamet som ska blåsa in fibern ska komma till dig:
Har du inte redan grävt det som ska grävas på tomten så gör det omgående!

Installationer i området är planerade att utföras under maj/juni om inte Coronapandemin eskalerar.

Efter en tids uppehåll startar man upp arbetet med installationer igen. Det är CSAB som gör detta just nu med vissa villkor, se nedan:

Inför kundbesök:

- CSAB kommer att fortsätta med kundbesök och installationer i samråd med beställare/kunder .

- Vi vidtar försiktighet, genom att vid bokning inför kundbesök och kundinstallation/driftsättning, fråga kunden om det finns någon/några i fastigheten, som är snuvig, hostig, febrig eller har liknande symptom. I så fall avvaktar man med ett besök hos den kunden.

- Har man bokat ett besök och kunden blir sjuk så skall den kontakta CSAB för avbokning.

- Vid kundbesök så håller vi avstånd mellan kunden och oss cirka 1,5-2-meter.

- Signering av arbetet sker genom att CSAB tar ett foto av exempelvis kunden eller dennes körkort. I normala fall signerar kunden på en läsplatta.

Så agerar CSAB för att skydda sin personal och för att undvika att smitta andra:

- Är personalen snuvig, hostig, febrig eller har liknande symptom, så skall personalen stanna hemma.

- För att skydda sig och andra så förser man personalen med tvättlappar på burk, handsprit och engångshandskar.

- För de som vill och har behov av, så delas det även ut munskydd och engångsoveraller.

- Man försöker ha digitala möten så som telefon-/Skype-/Teams i stället för fysiska möten, om det är möjligt.

I övrigt så fortsätter CSAB arbetet med att schakta, bygga stamnät och kundnät ute i fält.
Man kommer också att utföra en del fastighetsnätsarbeten, dvs uppbyggnad av nätet i källare och i trapphus mm.
Man fortsätter även att installera och driftsätta nät i lägenheter/lokaler, om det är möjligt och i fastigheter där kunden inte behöver vara hemma eller är i annat rum.

CSAB följer naturligtvis utvecklingen och är lyhörda för förändringar i samhället och omvärlden!