Emmaboda kommun fick diplom för biogassatsning

Miljöfordon Sverige belönade nyligen kommunen med diplomet Biogas Boost - Vägvisare för mer biogas i transportsektorn i Kalmar län.

Organisationen uppmärksammar ambassadörer som visar vägen för en lyckad omställning till en fossilfri fordonsflotta med biogas i Kalmar län.

Miljöfordon Sveriges motivering:

"Emmaboda kommun tilldelas utmärkelsen BiogasBoost - Vägvisare för sitt viktiga arbete att möjliggöra ett tankställe för biogas i kommunen samt investera i biogasdrivna fordon till kommunen samt investera i biogasdrivna fordon till kommunens egna fordonflotta, vilket sammantaget bidrar till att göra hela Kalmar till ett biogaslän."

Till toppen