Förbättringar för gatubelysningen

Måndagen den 22 november inleds arbetet med att sätta upp ny gatubelysning på gång- och cykelvägen på Mineralvägen. Samtidigt byts och kompletteras lampor på flera platser i Emmaboda centralort under 2021.

Under tiden kan delar av belysningen vara släkt på de aktuella platserna.

Till toppen