Gräva och schakta: Tillstånd

Grävmaskin och lastbil

Alla har vi väl någon gång undrat varför en lagning efter en grävning inte tycks bli utförd som den ska. Här får du reda på hur detta ska fungera och vad som kan göra att det ibland inte fungerar. Alla som ska gräva för att till exempel lägga ledningar ska söka tillstånd hos kommunen. 

Generellt ges grävtillstånd för akuta reparationer som behövs vid exempelvis vattenläckor och kabelfel. Grävarbetena handlar om både underhåll av befintliga ledningar och nyanläggningar. Det ska orsaka så liten störning som möjligt för alla. Du som vill gräva ska därför alltid ansöka om tillstånd innan ett grävarbete påbörjas, oavsett i vilken miljö arbetet ska ske. Har det däremot skett en olycka, i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Ansökan om att gräva i kommunal mark , 202.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter att grävningen är utförd ska respektive sökande anmäla även det till kommunen. Sedan sammanställer kommunen dessa anmälningar och gör en beställning till sin asfaltentreprenör som gör den slutliga lagningen. Kommunen fakturerar sedan den sökande enligt fastställd prislista. Efter att grävningsarbetet slutförts måste sedan ytan ligga minst en månad för att packa sig så det inte senare blir en svacka efter asfaltering. Under denna tid kan ytan behöva jämnas till med nytt grus om det blir gropigt.

Ser ni ytor som ni tror har legat olagade under lång tid så hör av er till vår felanmälan. Likaså om det blir gropar och otrevliga kanter under tiden. Tillsammans kan vi ha många ögon som håller koll för att lättare fånga upp det som händer från dag till dag med vårt viktiga vägnät.

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Till toppen