Dela sidan på sociala medier

Kartor

Områdesbeskrivningarnas kartor visar vilka miljöer och objekt som anses vara särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

En karta innehåller symboler för huvudområde, kärnområde, särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/bebyggelseområde och övriga kulturlämningar. Dessutom utpekas vissa fasta och övriga fornlämningar.

En viktig funktion för kartorna i områdesbeskrivningarna är att vara ett dagligt verktyg för tjänstemän och politiker och till nytta för fastighetsägare, företag med flera. Kartorna ska fungera som underlag i planprocesser och vid bedömning i bygg- och rivningslovsärenden.

Kartorna kommer att läggas in i infovisaren och vara tillgängliga för allmänheten.