Utlåning av material vid evenemang

Arrangörer för olika evenemang ex mässor, sportevenemang, ”mindre” festivaler har möjlighet att låna återvinningsskåp och avfallskärl.

Ideella föreningar verksamma i Emmaboda kommun kan dessutom låna bajamajor, avspärrningsmaterial och diverse skyltar. Det finns även möjlighet att få hjälp med tillfällig el och vatten.

Återvinningsskåp och avfallskärl

2 st återvinningsskåp som är till för att förbättra källsorteringen och minska mängden avfall finns att låna kostnadsfritt. Skåpen är inköpta av Emmaboda Energi och Miljö AB, Tekniska kontoret och Möjligheternas Hus AB. 
Avfallskärl kan också lånas kostnadsfritt av Emmaboda Energi. Avfallsvikt debiteras om avfallskärlen ska tömmas av Emmaboda Energis entreprenör. Arrangören ansvarar själv för tömning av återvinningsskåpen.

Det är viktigt att du som arrangör kontaktar Emmaboda Energi  0471-24 97 50 eller 0471-24 97 74 god tid innan evenemanget för mer information och planering av hämtning. Återvinningsskåp och avfallskärl förvaras i Emmaboda Energis förråd på Industrigatan. 

Bajamajor, avspärrningsmaterial och skyltar

10 stycken bajamajor, avspärrningsmaterial och diverse skyltar kan lånas kostnadsfritt av ideella föreningar verksamma i Emmaboda kommun. När det gäller bajamajor så bekostas toalettpapper och tömning av arrangören. 
Tänk på att i god tid kontakta ansvarig för materialet för information och bokning. Materialet hämtas och lämnas efter överenskommelse på Teknisk service, Södra vägen 27 i Emmaboda.
Ansvarig för avspärrningsmaterial och skyltar, Teknisk service 0471-24 91 21 och bajamajor, fritidschef 0471-24 90 72 

Vatten och el

Om du behöver tillgång till vatten kan en vattentank på 6 m³ köras ut till evenemangsplatsen. Kontakta Teknisk Service i god tid innan evenemanget för mer information, 0471-24 91 21. Påfyllning och utkörning sker endast av personal från Teknisk Service.
Om du behöver tillfällig el till evenemanget ska en behörig elinstallatör kontaktas i god tid före evenemanget. Elinstallatören sköter sedan ev kontakt med oss. Behöver du låna material ska du kontakta Emmaboda Energi 0471-24 97 56 eller 0471-24 97 50 i god tid före evenemanget.

Brandposthuvud med återströmningsskydd finns att låna kostnadsfritt på Emmaboda Energi. Inkoppling ska ske av Emmaboda Energi under ordinarie arbetstid. Kontakta Emmaboda Energi för mer information, 0471 – 24 97 61 eller 0471-24 97 50.

Debitering av el och vatten

Tillfälliga vinstdrivande evenemang med inträde exempelvis tivoli, cirkus och monstertruckuppvisning ska debiteras fullt ut för alla kostnader förknippat med tillfällig el och vatten (materialhyra, arbetskostnader, kostnad för el- och/eller vattenförbrukning).
Tillfälliga evenemang som anordnas av ideella föreningar verksamma i Emmaboda kommun och/eller främjar ”kommunnyttan” exempelvis marknader, julskyltning, idrottsevenemang och mässor sponsrar Emmaboda Energi med alla kostnader för tillfällig el och vatten.