Ändrade öppettider

Under våren har vi lite förändrade öppettider på anläggningen.