14 december stängt

Fredagen den 14 december är hela anläggningen stängd.

Två dagar om året är hela anläggningen stängd för kompetensutveckling av personalen.