Dela sidan på sociala medier

Kulturstipendium

Dags att söka till 2018 års stipendium.

Emmaboda kommun delar årligen ut ett kulturstipendium om 20 000 kr som arbetsstipendium och dessutom ett hedersomnämnande. Ansökan om eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande, ska vara Bildningsnämnden tillhanda senast 20 oktober.

Via länken nedan kan du läsa mer om stipendiet och hedersomnämnandet, stadgar, samt hur du ansöker eller föreslår kandidater.