Dela sidan på sociala medier

2018 års kulturstipendiater
i Emmaboda är utsedda

Bildningsnämnden beslutade 181129 om Emmaboda kommuns hedersomnämnande samt arbetsstipendium

Hedersomnämnande

Emmaboda kommuns kulturstipendiums hedersomnämnande 2018 går till Åforsteatern.

Motivering
Åforsteatern har sedan sin första uppsättning I skenet från en glasugn 2006 varit en av de främsta bärarna av kulturlivet i den norra delen av kommunen. Utöver I skenet från en glasugn har Åforsteatern skapat uppsättningar som Glasklockan, Soppköket, En drömresa till Åfors, Glasjesus, julspel, m.m. Arbetet med dessa uppsättningar har väckt liv i bygden och skapat medvetenhet och gemenskap kring dess historia och det kulturella arvet, vilket har haft stor betydelse för bygdens invånare och de som arbetade och arbetar inom glasindustrin.
Som en avknoppning startades Åforsgruppen som stred för att bevara Åfors glasbruk i synnerhet och som även slog vakt om hela glasriket och det kulturarv som det representerar. Åforsgruppens arbete ledde till att frågan hamnade på regeringsnivå, vilket så småningom ledde till att stöd till glasriket kom till stånd i form av det så kallade Glasrikeuppdraget.
Åforsteatern driver dessutom arrangemanget Kultur för en 100-lapp; kulturkvällar 4-6 gånger årligen. Åforsteatern bidrar till att Emmaboda har ett levande kulturliv och är en mötesplats. Kort sagt: till att skapa en levande landsbygd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetsstipendium

Emmaboda kommuns arbetsstipendium 2018 går till Karolina Bång och Maja Hobring. De delar på prissumman om 20 000 SKR, dvs 10 000 SKR vardera.

Motiveringar

Karolina Bång, född 1983, är serietecknare och illustratör, på deltid bosatt i Broakulla. Hon är bl.a. utgiven på seriemagasinet GALAGO och med sin kritiska penna skapar hon skratt och debatt om queerhistoria och politik och bjuder på anekdoter från sitt eget liv.
Karolina har hållit serieworkshops samt haft utställning på Emmaboda bibliotek med projektet 51% Swedish om svenskamerikaner; ett projekt som sedan ställts ut i flera delar av landet och i USA. Hon har även haft författarsamtal på biblioteket och varit en del av utställningen Mitt ibland med Unga på Landsbygden på Emmaboda Folkets hus sommaren 2017. När Mitt ibland ställdes ut i Emmaboda med hennes och hennes kollega Karin Casimirs bidrag Queer i Glesbygd, var Karolina även curator och utställningsformgivare.
Karolina vill skapa ett mobilt mini-museum där berättelser och föremål från invånare i Emmabodabygden bildar underlag för utställningar. Hon vill starta konstnärsresidens med gränsöverskridande kulturyttringar utöver de beprövade. Detta vill vi uppmuntra henne att åstadkomma. 

Maja Hobring, född 1999, går just nu en artistutbildning hos vokalcoachen Susanne Bertlin i Stockholm. Hon har nyligen varit med i utslagningstävlingen Idol på TV4 och dessförinnan gått till final i tävlingen P4 Nästa på Sveriges Radio, inte mindre än tre gånger.
Maja har sjungit sedan ung ålder. I Emmaboda har hon framträtt på äldreboenden, gruppboenden, på visfestivalen, privata fester, dop, bröllop, begravningar, gudstjänster och luciatåg, genom åren. Hon är en av många duktiga elever med bakgrund på Kulturskolan.
Priset vill uppmuntra henne till fortsatt utbildning till artist och musikpedagog.

Prisutdelningen äger rum i samband med Emmabodas kommunfullmäktige den 17/12.

 

För mer info och kontakt med stipendiaterna

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur
TFN 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se