Region Kalmar utlyser årets kulturstipendium

Det är nu möjligt att söka kulturstipendium
av Region Kalmar län

Det finns två typer av stipendium:

  • Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation, uppvuxen, bosatt eller verksam i Kalmar län. Arbetsstipendium kan utdelas som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning eller forskning. Villkoret för arbetsstipendium är att det skall användas för ett bestämt angivet syfte.
  • Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser med betydelse för länets kulturliv.

Här finns mer information om de olika stipendieformerna: https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/finansiering-och-bidrag/kulturstipendium/länk till annan webbplats

Sista dagen för ansökan för båda stipendieformerna är 1 september.