Bjurbäckskolans värdeord gestaltas konstnärligt

Intryck & Avtryck

Johanna Strands förslag vann upphandlingen

Emmaboda kommun utför i höst en ombyggnation av Bjurbäcksskolans mellanstadium. Byggnaden får en ny entré och de större studiesalarna uppdateras och utvecklas. I samband med detta har Emmaboda kommuns kulturenhet tillsammans med skolan genomfört en konstnärlig upphandling.

Konstnären Johanna Strand, Kalmar, vann upphandlingen med verket Intryck & Avtryck. Uppdraget var att den konstnärliga utsmyckningen skulle ta inspiration i Bjurbäckskolans ledord: trygghet, arbetsglädje, nyfikenhet, kunskap och empati.

Den du är idag, den du var igår eller den du blir imorgon

Gestaltningen Intryck & Avtryck består av två stycken olika takmobiler. Varje mobil har flera olika laserskurna delar av fingeravtryck där de tre vanligaste mönsterbilderna bågar, slingor och virvlar avbildats. Tillsammans skapar delarna en grafisk helhet där de olika genombrutna mönsterbilderna förenas beroende på hur de rör sig i mobilen samt hur man betraktar eller passerar dem. Varje finger har sin egen karaktär och tillsammans bildar de en helhet för varje person. Verkets delar, var för sig, symboliserar den enskilda individen och dess identitet. Det kan vara den du är idag, den du var igår eller den du blir imorgon.

Det skuggspel som bildas under dygnet ger verken ytterligare en dimension. Konceptet Intryck & Avtryck ska fungera som en visuell symbol för Bjurbäcksskolans verksamhet där varje elev är en unik länk som tillsammans bildar en trygg helhet under skolgången. Genom arbetsglädje, nyfikenhet och allas lika värde kan man tillsammans skapa en trygg atmosfär.

Intryck & Avtryck

Den konstnärliga gestaltningen ska fungera som en lekfull och berättande förlängning av skolans verksamhet men även med fokus på varje individs unicitet. För att på ett visuellt sätt beskriva detta har Johanna Strand alltså hämtat inspirationen från fingeravtryckets oändliga kombinationer av mönster. Avtrycken ska spegla skolans mångfald, kunskaper, erfarenheter, upplevelser och medvetenhet. Gestaltningen Intryck & Avtryck ska fungera som en påminnelse om hur variationsrikedomen är en tillgång och hur alla elever och pedagoger har en betydelsefull roll i detta samspel. Samt hur alla gör intryck och avtryck på varandra och sin omgivning under skolgången.

Något som är unikt för varje människa är mönsterbilden på våra fingertoppar. Det genomsnittliga mänskliga fingret har mellan 75 och 150 åsar, så kallade papillarlinjer, som skapar ett unikt mönster. Papillarlinjerna är ordnade i olika mönster och är karakteristiska för varje människa. Det är generna som bestämmer hur fingeravtryckets uppbyggnad blir. Men de finare detaljerna, så som virvlar, bågar och linjer, bildas slumpmässigt. Varje finger blir olika och är unikt för varje person.

Intryck & Avtryck i skolans miljö.

Intryck & Avtryck i skolans miljö.

Konstverket kommer att invigas så snart ombyggnationen är klar.

Johanna Strand nås på TFN 0702-22 18 18.
Hemsida: www.johannastrand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Instagram: @johannastrand.se

- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela sidan på sociala medier