Unika historiska Kalmar län

Emmaboda kan bli del av stort EU-finansierat projekt för ökad sysselsättning inom besöksnäring och kulturarv

Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar beviljade på torsdagen projektet ”Unika historiska Kalmar län” totalt 2,7 miljoner ur så kallade 1:1-medel, för att under tre år skapa förutsättningar för små och medelstora företag inom besöksnäring och kulturarv, bl.a. i Emmaboda kommun, att bättre nyttja kulturarvets potential i affärsutvecklingen, som kan öka omsättning och sysselsättning. Emmaboda kommun bidrar med 19 000 SEK per år under de tre åren, varav hälften kommer från kulturenheten och resten ifrån turism med Weronica Stålered som adm. chef, dvs. utfallet kan bli stort för en relativt liten insats.

Beslutet gäller dock under förutsättning att Europeiska regionala utvecklingsfonden bifaller ansökan om EU-medel samt att övrig finansiering är ordnad. Projektet är ett samverkansprojekt med deltagande från tio av länets kommuner samt flera av länets aktörer som verkar inom kulturarvssektorn. Totalt kommer i så fall 10,9 miljoner att avsättas till projektet totalt, under de tre åren. Besked förväntas senare i höst.

Uppdatering:
projektet beviljades medel och Emmaboda är del i arbetet sedan våren 2021.

- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.

Till toppen