Digitalt kulturting i Emmaboda

Kulturting i Emmaboda 18 mars 2021

Kulturföreningar kallas till informationsmöte 18 mars

Torsdagen den 18 mars kl.18:15-19:15 inbjuds kulturföreningar och andra intresserade till ett digitalt Kulturting i Emmaboda.

Verksamhetschefen för kultur kommer att informera om det aktuella förslaget till utökade föreningsbidrag. Dessutom om de uppdaterade sökanordningarna inom områdena Barn & ungdom/Lovaktiviteter, Hälsa & kultur samt nytt Ungdomsstipendium. Mötet avslutas med information om ändrade villkor för årets föreningsstöd pga. coronarestriktionerna samt övriga frågor.

Anmäl gärna deltagande till jan.dzedins@emmaboda.se

Mötet äger rum via Teamslänken. Klicka här för att delta i mötet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkomna!

- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.


Till toppen