Ökade anslag till kulturföreningar i Emmaboda

Ökat stöd till kulturföreningar i Emmaboda 2021

Uppdaterade bidragsnormer ute nu - med extra fokus på
Hälsa & kultur och Barn & unga

Kommunfullmäktige antog den 210329 förslaget till utökade föreningsbidrag. Utöver ökade anslag uppdaterades även sökanordningarna inom områdena Barn & ungdom/Lovaktiviteter, Hälsa & kultur samt ett nytt Ungdomsstipendium.

Ladda ner det nya dokumentet på sidan
Bidrag, stöd och stipendier - www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00
www.emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Gilla Emmaboda Kultur på Facebook Länk till annan webbplats.

Till toppen