Filmprojekt för skolorna i Emmaboda hösten 2021

Filmregion Sydost

Bildningsförvaltningen Kultur har erhållit
202 982 kronor från Kulturrådet till kommunen

Filmregion Sydost i samverkan med Emmaboda kommun

I höst kommer årskurserna 1, 2, 4 och 8 i Emmaboda att skapa sina egna kortfilmer. Elevernas eget skapande sker i samverkan med professionella pedagoger från Filmregion Sydost. Årskurs 1 och 2 kommer att skapa egna animerade filmer och årskurs 4 och 8 kommer att skapa kortfilmer på temat demokrati. I Barnkonventionen kapitel 12 anges att: "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Årskurs 4 och 8 kommer därför att arbeta med utgångspunkt i följande påståenden som inspiration:
Det perfekta Emmaboda - det här skulle jag vilja händer i Emmaboda - förändra, förbättra, se mer/mindre av.
Emmaboda 2030 - hur vill jag att Emmaboda ser ut om 10 år? Eller hur tror jag att Emmaboda ser ut om 10 år?
Det här skulle jag vilja berätta för kommunalrådet/statsministern - vad som är viktigt i min värld, vad jag funderar på, vad tycker jag är viktigt att berätta för de som bestämmer/styr?

Till slut kommer filmerna att visas för respektive årskurs och skola tillsammans med Skolbion. Ett övergripande mål är att lära sig förstå och använda filmmediet, inte att det nödvändigtvis måste bli briljanta resultat.
För ovanstående projekt har kommunens kulturenhet sökt och erhållit 202 982 kronor från Kulturrådet.

Skapande skola

Som en del i Emmaboda kommuns arbete med kultur i skolan söker kulturenheten på Bildningsförvaltningen varje år anslag från den nationella satsningen Skapande skola. Kommunen har en handlingsplan, den sk skolkulturgarantin Länk till annan webbplats., för att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, genom samverkan med det professionella kulturlivet och för att bidra till att eleverna i högre grad når kunskapsmålen.
Genom att integrera estetiska läroprocesser i undervisningen stimulerar skolan olika inlärningsstilar. Vi ser också till att eleverna möter olika uttryck och konstarter. I detta arbete samspelar vi med de regionala kulturverksamheterna.
- - -
Jan Dzedins
Verksamhetschef för kultur

Emmaboda kommun, Box 100, 361 21 EMMABODA
Tfn. direkt 0471-24 92 24
E-post jan.dzedins@emmaboda.se

Besöksadress Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tfn. vx 0471-24 90 00

Gilla Kultur i Emmaboda på Facebook Länk till annan webbplats.

Till toppen