Kulturstipendiater 2021 utsedda

Emmaboda kommuns arbetsstipendium, ungdomsstipendium och hedersomnämnande

Emmaboda kommun logotyp

Det har varit en tuff period för kulturen och kulturutövarna under coronapandemin. Emmaboda kommun vill framhålla att många tvingats till uppoffringar och många har arbetat på ett fantastiskt sätt - inte minst de enskilda musikanter som gjort flera insatser vid våra omsorgs- och allaktivitetshus i kommunen, t.ex. utomhuskonserter, under året. Tack till er! Med detta sagt presenterar vi här årets mottagare. Beslutet togs av Bildningsnämnden den 18/11 2021.

Hedersomnämnande

Emmaboda kommuns hedersomnämnande inom kultur 2021 går till personalen på Emmaboda Folkets Hus.

Motivering
Emmaboda kommuns hedersomnämnande inom kultur går i år till personalen på Emmaboda Folkets Hus, Gunnar Magnusson, Odd Hagel och Jan (Higgins) Gustafsson. Personalen i Folkets Hus har lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden och är en tillgång som kommer invånarna i Emmaboda till del vid olika evenemang, filmvisningar och konserter. Folkets Hus är platsen för Emmaboda Bibliotek samt skolteater, dans och bio, bland flera andra aktiviteter. Under pandemiåret har Folkets Hus utsatts för stor påverkan, med flera inställda arrangemang. Under återuppstart är nu programformat som Lunch-Jam och Kulturtorsdag, fina samlingspunkter runt musik - konsertformer som startades upp förtjänstfullt innan pandemin. Utöver det ordinarie bioprogrammet samarbetar även Bio Kontrast med Emmaboda Folkets Hus. Bio Kontrast är ett komplement till det ordinarie bioprogrammet och ger kommuninvånarna möjlighet att mötas runt filmer från hela världen, sevärda filmer utanför Hollywoods mittfåra.
Emmaboda Folkets Hus kommunicerar även kreativt med omvärlden, inte minst genom Mattias Gordons humoristiska seriestrippar.

Personalen i Emmaboda Folkets Hus är en del av kommunens kulturella infrastruktur och är väl värda ett hedersomnämnande och all uppmuntran i sitt fortsatta arbete.

Arbetsstipendium

Emmaboda kommuns arbetsstipendium 2021 delas mellan kulturpedagogen Petra Hammar, Emmaboda, och Frida Lundén Mörck, Växjö. Juryn finner deras båda, men till innehållet, skilda ansökningar lika värda att uppmuntra.
De erhåller 10 000 kr vardera.

Motivering Petra Hammar
Petra Hammar, Emmaboda, har en bred utbildning inom och erfarenhet av olika konstarter, som musikpedagogik och clownteknik. Hon har arbetat som musiklärare, musikpedagog och församlingspedagog, allra senast i Emmaboda pastorat. Hon har även undervisat i språkträning, integration och med kultur för människor med posttraumatiskt stressyndrom. Många känner igen hennes texter i Emmaboda Tidning under rubriken Petras skröna och hon arbetar med en egen roman. Hon skriver egna sånger och texter till barn i förskoleålder. För tillfället undervisar hon i drama och teater på Emmaboda kulturskola och hon kommer att delta i Morgonmys på biblioteket, med musiksagor och sagomusik, för att väcka berättar- och läsintresse hos barn och föräldrar.

Petra vill utveckla sitt arbete med kultur för barn. Visa på att kultur och estetik inte är ett eget fack. Att kultur är gränsöverskridande och att man kan plocka in kultur där man vill ha eller behöver det. Man kan använda musik, teater, litteratur i kombination med fysisk rörelse, teater och drama under en svensklektion, ja, lyrik kan fungera under en mattelektion.

Nu vill hon framförallt utveckla sitt kulturpedagogiska arbete för barn och planerar att hitta samverkan med förskolor. Petra tillhör möjliggörarna för att kultur ska bli levande för barn och ungdomar och kommunen vill gärna uppmuntra henne i sitt fortsatta arbete.

Motivering Frida Lundén Mörck
Frida Lundén Mörck arbetar som konstnär med glas som främsta material. Hennes uttryck tar sin utgångspunkt i glasets formbarhet och plasticitet. Hennes praktik innefattar även curering av utställningar och projekt. Frida har ateljé i The Glass Factorys lokaler i Boda Glasbruk och arbetar i hyttan där av och till. I grunden är Frida utbildad produktdesigner med inriktning mot glas med en BA (fil. kand.) från Linneuniversitetets utbildning i Pukeberg, Nybro.

Sedan examen 2015 har hon utvecklat sina hantverkskunskaper inom glas genom utbildning vid Kunstakademiets designskole på Bornholm samt vid Konstfacks masterprogram CRAFT! Frida arbetar med både blåst och skulpterat glas men också i form av så kallat flamework, en teknik där du med en brännare formar borosilikatglas till grafiska former.

Frida har på senare tid förkovrat sig i arbete med neon på The Glass Factory. Nu vill hon skaffa material och möjlighet att utveckla och kombinera neon- och flameworkteknikerna inför kommande utställningar. Våren 2022 kommer hon bland annat att ställa ut på Italienska palatset i Växjö. I detta arbete vill vi följa och stödja henne och vi önskar henne varmt lycka till!

Ungdomsstipendiet

Under de senaste åren har vi haft flera sökande i åldern 18-25 år. I år har inga ansökningar inkommit, varför vi inte delar ut stipendiet.

Stipendiaterna kommer preliminärt att motta sina diplom den 15 december vid kommunfullmäktiges julavslutning.

Till toppen