Nyhetsarkiv för Kultur

  • 2016-05-27

    Kulturmiljödag i Långasjö den 28 maj

    I samband med kulturmiljödagen i Långasjö lanseras en ny folder ”Kulturmiljöer i Långasjö socken – med skogen som resurs” till besöksmål i socknen med kulturarvet i fokus. Foldern har tagits fram av Emmaboda kommun i samarbete med en lokal studiecirkel.