Nyhetsarkiv för Kultur

  • 2016-08-09

    Kulturstipendium 2016

    Bildningsnämnden inom Emmaboda kommun har idag den 17 november beslutat att tilldela Emmaboda Hembygdsförening Bildningsnämndens Hedersomnämnande och Lennart Junior Göransson tilldelas Bildningsnämndens Arbetsstipendium.