Nyhetsarkiv för Kultur

  • 2017-09-04

    Kulturstipendium

    Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden tillhanda senast 20 oktober.
  • 2017-09-03

    Välkommen till Konst runt 2017

    För 18:e året bjuder vi in till konstrunda i Emmaboda, Nybro och Torsås kommun samt Södermöre i Kalmar kommun.