Kulturmiljödag i Långasjö den 28 maj

I samband med kulturmiljödagen i Långasjö lanseras en ny folder ”Kulturmiljöer i Långasjö socken – med skogen som resurs” till besöksmål i socknen med kulturarvet i fokus. Foldern har tagits fram av Emmaboda kommun i samarbete med en lokal studiecirkel.

Som del av arbetet med kulturmiljöprogrammet startade Emmaboda kommun under hösten upp studiecirklar på olika orter i kommunen för att sprida information om arbetet till en större allmänhet. Varje studiecirkel har haft ett tema med anknytning till den lokala historien.

- Nu är det Långasjös tur att få uppmärksamma sin lokala historia genom en kulturmiljödag. Temat för dagen är skogen som resurs och tar sin utgångspunkt i hur man i generationer har använt skogens naturtillgångar i Långasjö inom träindustri, sågverk, möbeltillverkning och bebyggelse. Studiecirkeln i Långasjö socken har dels arbetat med den nytryckta foldern, dels planerat en möbelrunda till Sibbahultsmåla och Ingemundebo på lördag, där både moderna möbler i Rickard Kauttos design och äldre, traditionella möbler kommer att visas upp i privata hem, säger Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun.

Kulturmiljödagen äger rum den 28 maj, kl. 11.00 till 16.00 på Galleri Garvaregården med aktiviteter för allmänheten. Förutom möbelrundan planeras en utställning av lokalt tillverkade möbler och filmvisning av gamla Långasjöfilmer. Pedagoger från Kalmar läns museum arrangerar barn- och familjeaktiviteter och museets historiker Peter Danielsson kommer att föreläsa om Långasjös historia. Kalmar läns museum erbjuder byggnadsvårdsrådgivning och Emmaboda kommun informerar om arbetet med kulturmiljöprogrammet. Kulturmiljödagen arrangeras av Emmaboda kommun och Kalmar läns museum med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Fler kulturmiljödagar planeras i Vissefjärda och Lindås i september.
________________________________________
För mer information kontakta:
Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 92 41, e-post nanna.johannisson@emmaboda.se