Kulturmiljödag i Vissefjärda den 3 september

Lördagen den 3 september arrangeras nästa Kulturmiljödag - denna gång vid Stallarna i Vissefjärda på tema Nils Dacke

Turen har nu kommit till Vissefjärdas att uppmärksamma sin lokala historia genom en kulturmiljödag. Temat för dagen är Nils Dacke och tar sin utgångspunkt i de många platser som kan knytas till honom i socknen. Studiecirkeln i Vissefjärda socken har dels arbetat med den nytryckta foldern, dels planerat en Dackerunda med olika överraskningar.

Kl 10-13
Dackerunda med besök på platser i Nils Dackes hembygd. Dackerunda med besök på platser i Nils Dackes hembygd. Samling vid kyrkstallarna. Samåkning i egna bilar.
Kl 13-15
Kalmar läns museum arrangerar historiska familjeaktiviteter
(prova på att gjuta en kula och skjuta med pil och båge, klä ut dig till Nils Dacke)
Emmaboda kommun informerar om det nya Kulturmiljöprogrammet
Kalmar läns museum erbjuder rådgivning om renovering av kulturhistoriska byggnader
Kl 15-16 
Historiker Peter Danielsson från Kalmar läns museum föreläser: "Vissefjärda socken – från dåtid till nutid"
Kl 16-17
Informations- och diskussionsmöte om Kulturmiljöprogrammet

Vissefjärda hembygdsförening serverar fika.

Kulturmiljödagen arrangeras av Emmaboda kommun, Vissefjärda Hembygds-förening och Kalmar läns museum med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Lördagen den 17 september planeras årets sista kulturmiljödag i Lindås.