Mer information om aktuella program och projekt finns under Kultur i Emmaboda på Facebook!

Följs oss så får du uppdaterad information kring aktuella evenemang, utställningar, program m.m.