Kulturstipendium 2016

Bildningsnämnden inom Emmaboda kommun har idag den 17 november beslutat att tilldela Emmaboda Hembygdsförening Bildningsnämndens Hedersomnämnande och Lennart Junior Göransson tilldelas Bildningsnämndens Arbetsstipendium.

Hedersomnämnandet tilldelas Emmaboda Hembygdsförening
Emmaboda Hembygdsförening har nu firat 80 års-jubileum och arbetar oförtrutet på, trots ekonomiska bekymmer och andra motgångar. I hembygdsföreningen arbetar många eldsjälar för att bibehålla och utveckla hembygdsgården Bökön och dess verksamhet, vilket bildningsnämnden synnerligen uppskattar. Genom att tilldela Emmaboda hembygdsförening nämndens Hedersomnämnande vill Bildningsnämnden visa sin stora uppskattning av föreningens arbete.

Arbetsstipendiet tilldelas Lennart Junior Göransson
Göransson har tidigt utvecklats till en ambitiös, nyfiken och målmedveten musiker, främst såsom klarinettist. Trots sin ungdom spelar han redan i flera olika orkestrar  och han är på god väg att redan nu forma sin egen musikaliska identitet. På ett frimodigt sätt tar han sig an sina olika uppdrag såsom t.ex. att vara presentatör vid spelningar, resurs på Emmaboda kulturskola och guide i Duvemåla. Bildningsnämnden vill genom att tilldela Lennart Junior Göransson arbetsstipendiet uppmuntra honom i sitt fortsatta musikaliska värv och hoppas att få se och höra honom under lång tid framöver.