Samling kring Vilhelm Moberg

På initiativ av Emmaboda och Lessebo kommuner samlades ett antal aktörer med Moberg gemensamt på Grimsnäs Herrgård för att diskutera nuläge och framtid. Syftet med mötet var att se vad mer som kan göras för att locka fler besökare till utvandrarbygden och platserna som Moberg verkat på.

Glasriket är en stor besöksmagnet med många gäster och turister varje år. En del av besöksnäringen och föreningslivet har Villhelm Moberg gemensamt då födelseplatsen finns i Emmaboda kommun och flera av de platser vi fått lära känna från böckerna finns i vår del av Småland.

- Det är flera boendeanläggningar som idag bland annat samarbetar kring Utvandrarledenlänk till annan webbplats och det är ett antal föreningar som bedriver verksamhet med Moberg som bärande tema, säger Bodil Askencrantz som är destinationsutvecklare på Lessebo kommun.

Flera av de närvarande på mötet hade mycket att prata om då de samarbetat i flera år kring bussresor och besök i Mobergs spår. Det sker idag mängder med aktiviteter under året som har Mobergskoppling, bland annat En dag med Moberg som Emmaboda kommun och Vilhelm Moberg-sällskapet samverkar kring.

- I år presenterar vi ett fullmatat program med föreläsningar, konsertteater, folk- och jazzmusik och en teaterkostymutställning, säger Jan Dzedins, verksamhetschef Kultur på Emmaboda kommun. En dag med Moberg är den 14 och 15 juni.

Just nu pågår mycket utvecklingsarbete kring besöksnäringen i Glasriket bland annat genom processen Glasriket på Tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där kommuner och företag samverkar.