Fortfarande godkända badvatten vid kommunens badplatser

Vass vid strand

Vattnet i sjöarna där de kommunala badplatserna ligger har provtagits igen för att se om vattenkvalitén är tillräcklig för bad. Tekniska kontoret kan ännu en gång meddela att alla badplatserna har fått vattnet godkänt!