Utställning: Berättelser ur livet -världens kvinnor

Allaktivitetshuset Loket, Emmaboda
Vernissage Söndag 1 december
Kl.12.30-15
Pågår 1/12-31/12

”Genom andra kan vi se oss själva”, andras styrka eller livssituation kan påverka hur jag själv ser på livet. Syftet med utställningen är att få en inblick i spridda kvinnors liv utan att de själva behöver berätta öga mot öga. Men även att visa, att fast vi är från olika delar av världen, delar vi samma känslor och är inte så långt ifrån varandra som det från en början kan se ut.

Kvinnorna som deltar i utställningen har i livet haft olika förutsättningar, olika kulturer och religioner-helt olika liv. Men det vi har lika, är att vi alla är kvinnor och vi finns här och nu.

Samverkansprojekt med:
Integrationsenheten, allaktivitetshusen, individ och familjeomsorgen samt öppna förskolan och Svenska
kyrkan