Har ni hört talas om Sträva - Emmaboda Aktivitetsområde?

Idag hade några tjänstepersoner från Emmaboda kommun en digitalt träff för att prata om hur kommunen kan bidra till en fortsatt positiv utveckling av Sträva - Emmaboda Aktivitetsområde.

Tanken med detta tätortsnära område, som ligger norr om centralorten Emmaboda, är att utveckla det till ett rekreations- och aktivitetsområde. Att skapa en mötesplats för integration, intressen, sport, tävling, aktiviteter och kulturer är visionen. Redan idag lägger många ideella krafter, som till exempel Sträva-kommittén som skapades av Emmaboda Verda Orienteringsklubb (EVOK), mycket tid ner för att skapa något fantastiskt bra för kommunens invånare.

Till toppen