Utlåning

Från och med måndagen den 11 januari går det bra att låna böcker via take-away, fjärrlån och Boken kommer.

Take-away: låntagare ringer, skickar e-post eller reserverar på vår webb den media du önskar och vi lånar ut, lägger i en kasse som levereras vid dörren på biblioteket.

Boken kommer: efter överenskommelse med bibliotekarie lämnas och hämtas böcker hemma vid egen dörr.

Fjärrlån: kommunen har avtal med alla bibliotek i Kalmar- Blekinge- och Kronobergs län om att fjärrlåna. Böcker kan återlämnas på valfritt bibliotek i dessa tre län.

Till toppen