Positioneringsanalys Kalmar län 2020 är klar

Undersökningen vänder sig till den svenska allmänheten gällande kännedomen om länet, dess platser, besöksmål och evenemang.
Målgruppen har varit allmänheten, 20-79 år, 1 500 personer är tillfrågade och undersökningen har genomförts i en webbaserad enkät.

Här presenteras några reflektioner (axplock) från undersökningen med koppling till Glasriket och Emmaboda.
- Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Borgholms slott, är de mest kända turistmålen i länet.

Hur väl känner man till platser/orter
- Glasriket ligger på 3:e plats när det gäller ”har besökt" (16%) "ska besöka" (13%).
- Spontan association till Glasriket: Glas, Orrefors, Glasbruk, Kosta Boda, Småland.
- Spontan association till orterna i Glasriket: Emmabodafestivalen, Glas och Glasbruk, Småland, Ishockey, Öl/bryggeri.

Kännedom av Turistmålen i Kalmar län:
- Glasriket ligger på 3:e plats (56%, en liten ökning sedan 2017) i länet efter ALV och Solliden.

- Glasriket ligger även där på tredje plats när det gäller att känna till resmål/turistattraktion.

- Glasriket är det mest besökta turistmålet i Kalmar län
- Utanför Kalmar län har vi Kosta Boda Art Hotel som fler säger att de planerar att besöka.

- Vacker natur, bra gästbetyg och resans kostnad är det tre viktigaste kritikerna när det kommer till semester.

Evenemang:
- Emmabodafestivalen är det främst de yngsta som känner till (45% av 20-29 år).
- 6% kände till Glasriket glöder. 2% säger att de ska besöka evenemanget.

Besök och resvanor:
- De flesta som besöker Kalmar län gör det i syfte att besöka något av turistmålen.
- Den absoluta majoriteten tog fortsatt bilen när de åkte till Kalmar län (78%). Efter bilen som färdmedel kommer tåget med 8%.

Viktiga kriterier när man väljer semesterort:
- Vacker natur - Bra gästbetyg på boendet - Resans kostnad - Många sevärdheter mm

Presentationen av analysen når du på Region Kalmar läns webbsida Positionering Kalmar län 2020 resultatrapport (regionkalmar.se) Länk till annan webbplats.

Till toppen