Unika historiska Kalmar län

Emmaboda är del av ett stort EU-finansierat projekt för ökad sysselsättning inom besöksnäring och kulturarv.

Med utgångspunkt i historien ska projektet skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv. Detta bidrar till att fler besökare nyttjar kulturarvet vilket skapar möjligheter för regional tillväxt genom nya produkter för besöksnäringen.

Vi vill att fler människor ska upptäcka Kalmar läns rika kulturarv. Besöka platser, ta del av kulturarv och berättelser samt börja fundera på varför det idag ser ut som det gör. När företag och föreningar paketerar kulturarvet på ett attraktivt sätt kommer vi att se ett ökat intresse för platser, människoöden och vår gemensamma historia.

Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar har beviljat projektet ”Unika historiska Kalmar län” totalt 2,7 miljoner ur så kallade 1:1-medel, för att under tre år skapa förutsättningar för små och medelstora företag inom besöksnäring och kulturarv, bl.a. i Emmaboda kommun, att bättre nyttja kulturarvets potential i affärsutvecklingen, som kan öka omsättning och sysselsättning. Emmaboda kommun bidrar med 19 000 SEK per år under de tre åren, varav hälften kommer från kulturenheten och resten ifrån turism, dvs. utfallet är förhoppningsvis stort för en relativt liten insats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden har också bifallit stöd till projektet. Projektet är ett samverkansprojekt med deltagande från tio av länets kommuner samt flera av länets aktörer som verkar inom kulturarvssektorn. Totalt kommer 10,9 miljoner att avsättas till projektet, under de tre åren.

För mer info: Om projektet - Unika historiska Kalmar Öland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta

Weronica Stålered
Telefon 0471-24 90 13
E-post weronica.stalered@emmaboda.se

Aktuellt om projetktet

Till toppen