Avgifter och regler barnomsorg

Skolbarn och deras lärare

Avgifter och regler i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Emmaboda kommun använder sig av maxtaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att beräkna avgiften. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad (årsinkomst/12) och på antalet barn i hushållet som har en barnomsorgsplats.
Det är inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med, även inkomster intjänade utomlands.

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din maka/make/sambo inte är förälder till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.
Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon även om de inte är det.

Till toppen