Nuläget på förskolorna (16 april)

Förskolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt.

Med tanke på rekommendation om social distansering för att minska den allmänna smittspridningen ber vi dock de vårdnadshavare som har möjlighet att stanna hemma med sina barn att göra det.

För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.

Om ditt barn är friskt men du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymptom är vi tacksamma om någon annan närstående lämnar och hämtar ditt barn på förskolan. Har du ingen annan person som kan hjälpa dig att lämna barnet är det viktigt att du tar en kontakt med förskolan på telefon, detta för att vi ska kunna möta dig och ditt barn vid entrén för att minska eventuell smittspridning.

Öppna förskolan hålls stängd tills vidare.

Vid frågor kontakta rektor Inger Friman-Olofsson, telefon 0471–24 93 17,
e-post inger.friman-olofsson@emmaboda.se