Nuläget på förskolorna

Förskolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt.

Vi rekommenderar dock att de vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande och har möjlighet att stanna hemma med sina barn gör det. Detta då vi i dagsläget har flertalet personal frånvarande samt för att minska risken för eventuell smittspridning. Rekommendationen gäller till och med påsklovet (19 april) eller till dess annat meddelas.

För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.

Vid frågor kontakta rektor Inger Friman-Olofsson, telefon 0471–24 93 17,
e-post inger.friman-olofsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier