Information angående Covid-19 till vårdnadshavare i Emmaboda kommun

Skolverksamheterna i kommunen påverkas fortsatt av situationen omkring covid-19/coronaviruset. Emmaboda kommuns förskolor och skolor hålls öppna som vanligt.

Våra förskolor och skolor har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19. Det handlar t.ex. om ökade avstånd, förändringar kring matbespisning, utökad städning och anpassning av scheman och undervisning.

Det är viktigt att ditt barn kommer till förskolan eller skolan om det är friskt för att vi på bästa sätt ska kunna skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

Kommunen och bildningsförvaltningen följer mycket noga händelseutvecklingen och de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter.

Alla barn och vuxna som uppvisar sjukdomssymtom, även lindriga, ska vara hemma till dess att de varit symptomfria i minst två dygn.

Har ni frågor kring symtom kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177, din hälsocentral eller sök information via sjukvårdsrådgivningens hemsidan www.1177.selänk till annan webbplats

Viktiga, men enkla, metoder att följa för att hindra smittspridning:

  • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna noga
  • Hosta eller nys i armvecket

Vårdnadshavare ombeds att vistas i skolans lokaler endast vid bokade möten.

Rätten till skolskjuts gäller enbart i direkt anslutning till skoltiden. Det är viktigt att skolskjutsberättigad elev åker anvisad linjetur för att undvika trängsel. För mer information kring regler om skolskjuts se www.emmaboda.selänk till annan webbplats

Mer information finns på bl.a. på Emmaboda kommunsöppnas i nytt fönster eller Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsidor.

Lennart O Werner

Skolchef

Dela sidan på sociala medier