• I kalendariet finns nu information om föräldramöten, föräldraråd, PRAO, studiedagar med me...
  • Schema för uppstartsvecka åk 7 och blanketter till vårdnadshavare finns nedan.
  • Följ oss på sociala medier! Vi finns på Facebook och nu även på Instagram.

BJURBÄCKSSKOLAN 7-9 MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Genom höga förväntningar, delaktighet och återkoppling skapar vi motivation och lärande. Genom goda relationer skapar vi en stimulerande och trygg lärmiljö. Genom ömsesidig respekt och gemensamt ansvar skapar vi en framgångsrik skola.

Bjurbäcksskolan 7-9