Elever

Aktuell information i respektive ämne finns på Google Classroom. Schema finns på Google Kalender. Information och protokoll från elevrådet finns i rummet "Elevråd åk 7-9" på Google Classroom.