Elevråd

Läsåret 2016-2017.

Elevrådet på Bjurbäcksskolan består av 2 representanter från varje klass. Representanterna väljer i sin tur en styrelse m ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt 3 ordinarie ledamoter.

Möten hålls 1 gång/månad. Personalrepresentanter är Joachim Axelsson och David Fransson

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Selma Safic

9D

Vice ordförande

Hugo Ernlothsson

9B

Sekreterare

Eli Mårtensson

9C

Kassör

Isak Ljung

8A

Ledamot årskurs 9

Kajsa Ekdahl

9C

Ledamot årskurs 8

Emil Medin

8C

Ledamot årskurs 7

Olle Kallerbäck

7E