Föräldraråd

Att vara med i Bjurbäcksskolans föräldraråd innebär att man får insyn, kan vara med och påverka. Man har på så sätt möjlighet att påverka barnens miljö - både den fysiska och den psykosociala.

I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de
fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd
personal.

Skolledningen är sammankallande. Protokoll kommer att publiceras i "rummet föräldraråd" på edWise så att alla föräldrar kan ta del av det.