Nyhetsarkiv

 • Skolskjuts till hösten

  Skolskjutsturer kan förändras inför varje läsår beroende på vart skolskjutsberättigade elever bor.I anslutning till skolstarten ht 2021 finns information kring tidtabeller, hållplatser, avgångs- och ankomsttider på KLT – Kalmar Läns Trafik AB:s webbsida: www.klt.selänk till annan webbplats, eller telefon till trafikupplysning 010-21 21 000, e-post upplysningen@regionkalmar.se
  Inga nya resekort kommer att delas ut inför nästa läsår. Läs mer i dokumentet nedan.Elevinfo. Spara befintligt resekort inför nästa läsår
 • Covidfall

  Elev i klass 8C har testats positivt för covid-19.

 • Inställt modersmål arabiska

  På grund av sjukdom och fortsatt smittspridning i kommunen har följande beslut tagist tillsammans med Lennart O Werner; under vecka 20 och 21 är mordersmål arabiska inställt. Övriga modersmål kommer under vecka 20 att fjärr/distans- undervisas pga. smittspridning.
 • Undervisning på plats

  Från och med imorgon måndag 17 maj, är det undervisning på plats på skolan för alla årskurser. Nedan finns information från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller om du eller någon i din familj har varit sjuk.

 • Sommarskola 2021 för åk 6-9

  Under början av sommarlovet 2021 kommer vi att anordna lovskola för elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Detta läsår utvidgas målgruppen även med elever i åk 6 och 7.

  Utifrån Coronasituationen under läsåret beslutade krisledningsnämnden 21-02-25 ”att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att planera för utökad lovskola för årskurs 6-9, alternativt förlängd termin för årskurs 7-9, så att eleverna i berörda årskurser ska nå den kunskapsnivå som skulle uppnåtts vid normal undervisning och under normala förhållanden”.

  Vi kommer framförallt att erbjuda stöd i ämnena svenska, engelska och matematik men även andra ämnen som elever behöver hjälp med. Undervisningen genomförs på Bjurbäcksskolan 7-9, även för åk 6. Som lärare arbetar våra egna lärare men även extern personal kan förekomma.

  Elever som åker buss eller tåg till skolan kommer att få bussbiljetter för de aktuella dagarna. Det kommer att serveras lunch samtliga dagar under lovskolan. Frukost räknar vi med att man äter hemma.

  Sommarskolan äger rum vecka 24-26 kl. 08:30-14:00
  onsdag den 16 juni – fredag 18 juni
  måndag den 21 juni – onsdag den 23 juni
  måndag den 28 juni – onsdag den 30 juni

  Anmälningsblankett delas ut i skolan.

 • Ta ditt ansvar och hjälp till att stoppa smittspridningen

  Stora delar av grundskolan i Emmaboda övergick till distansundervisning för att bryta smittspridning bland elever och personal.
 • Fjärrundervisning vecka 19

  Enligt beslut från krisledningsnämndens ordförande blir det fjärrundervisning måndag 10 maj till och med onsdag 12 maj och därefter lovdagar torsdag och fredag. Grundsärskola och elever med behov av särskilt stöd erbjuds undervisning på plats.

 • Verksamhet vecka 19

  Till personal, elever och vårdnadshavare
 • Covidtest elever

  Elever i klasserna 7A, 7B, 7E, 8A, 8B, 9A och 9D erbjuds covidtestas på Emmaboda hälsocentral. Om eleverna redan har testats positivt de senaste sex månaderna behöver de inte testas.Emmabodaelever erbjuds testas idag 5 maj – följande tider:Åk 7 (ABE) 11.00Åk 8 (AB) 14.00Åk 9 (AD) 15.00Elever från ytterområdet testas imorgon 6 maj :Åk 7 (ABE) 11.00Åk 8 (AB) 13.15Åk 9 (AD) 15.00Information:- Man skall gå till ingång C/Akutintaget.- Man skall hålla avstånd i kön.- Skolan har personal på plats om det är några frågor.-Vi uppmanar elever, vårdnadshavare och personal att informera skolan om testresultatet så att kartläggningen och smittspårningen underlättas.Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Fjärrundervisning 5-7 maj

  På grund av bekräftade fall av Covid-19 på Bjurbäcksskolan 7-9 beslutas, efter rekommendation av Smittskyddet i Kalmar län, att Bjurbäcksskolan 7-9 ska ha fjärrundervisning resten av vecka 18 (5/5-7/5). Elever med elevassistent undantas från beslutet och får komma till skolan. Detsamma gäller för elever på grundsärskolan.
Till toppen