Skolstart

Bjurbäcksskolan 7-9

Välkommen till läsåret 2018-2019

Årskurs 7 samlas kl 8.30 i matsalen.

Årskurs 8-9 samlas kl 8.30 i angivna salar - se skärm i skolans huvudentré.

Grundsärskolan 7-9 samlas kl 8.30.

Hel skoldag - lunch serveras.