Höstens föräldramöten

Matsalen

Välkomna på föräldramöte!

Boka redan nu in datum för höstens föräldramöten:

Åk 7 - 3 september

Åk 8 - 4 september

Åk 9 - 24 septeber

Alla föräldramöten startar klockan 17.30 och äger rum i matsalen. Mer infomation kommer att skickas hem med post.