Skolval

Skolval

Skolval på Bjurbäcksskolan torsdag 6 september

Torsdagen den 6 september är det skolval. Detta innebär att alla elever får möjlighet att avlägga en röst på ett politiskt parti. En valkommitté bestående av elever från årskurs nio kommer att ge alla klasser information om demokrati och om hur valet går till. De kommer även att vara röstmottagare och rösträknare.