Föräldraråd

Bjurbäcksskolan

Tisdag 2 oktober är det föräldraråd.

Skolan önskar två representanter från varje klass vilka brukar väljas ut på det första föräldramötet för läsåret, men eftersom föräldramötet för årskurs 9 kommer så tätt inpå vill vi informera om mötet redan nu.

Till föräldrarådet vill vi helst ha två representanter från varje klass. Vi träffas en eller två gånger per termin. Syftet är att öka dialogen mellan skola och vårdnadshavare, samt att ge vårdnadshavarna möjlighet att komma med tankar och synpunkter om skolan.

Om någon redan nu känner att hen vill vara representant går det bra att maila rektor Elin Härnby på elin.harnby@emmaboda.se. Det kommer att bjudas på fika.