Teknik- och digidag

Teknik- och digidag

Den 27 september genomförs teknik- och digidagen för åk 8 och 9.

2017 genomförde Emmaboda kommun Tekniknatten i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer. Nu utvecklar vi konceptet till en TEKNIK & DIGIDAG. Med detta adderar vi digitalisering. Under dagen vill vi visa upp attraktiva arbetsplatser och utbildningar och underlätta framtida rekrytering på vår lokala arbetsmarknad. De olika aktiviteterna vänder sig till åk 8 och 9 på högstadiet.

JOBBSAFARI

Studiebesöken med yrkesfokus på 45-60 minuter. Det är ca 13 ungdomar samt minst en vuxen per grupp.

BESÖKSTIDER

AMB Industri – 9:50-10:50 grupp 5, 10:55-11:55 grupp 6, 12:50-13:50 grupp 16

Artic Crane – 9:45-10:30 grupp 4, 14:15-15:00 grupp 10

Bergs Timber – 9:50-10:50 grupp 1, 10:55-11:55 grupp 8, 12:50-13:50, grupp 15

EBV plåt -9:45-10:30 grupp 6, 11:15-12:00 grupp 3, 14:00-14:45 grupp14

Emmaboda Energi – 11:15-12:00 grupp 1, 12:50-13:35 grupp 14, 14:00-14:45 grupp 12

Emmaboda Glas Saint Gobain 9:40-10:40 grupp , 12:45-13:45 grupp 9

Emmaboda kommun Loket 9:45-10:30 grupp 3, 11:15-12:00 grupp 7, 12:50-13:35 grupp 12, 14:15-15:00 grupp 15

Gangster Media – 11:15-12:00 grupp 2, 12:50-13:35 grupp 11, 14:15-15:00 grupp 16

Glasteknik – 9:45-10:30 grupp 8, 11:15-12:00 grupp 4, 14:00-14:45 grupp 13,

Landstinget Rehab Södra 14:00-14:45 grupp 9

RZ Auto CNC 11:15-12:00 grupp 512:50-13:35 grupp 13, 14:00-14:45 grupp 11

Södra Timber – 9:50-10:50 grupp 2, 12:50-13:50 grupp 10

Med TEKNIK & DIGIDAGEN vill vi verka för att bryta könsstereotypa yrkesval. Ge positiva exempel på personer som brutit normen. Visa upp attraktiva arbetsgivare inom industri, teknik, IT, digitalisering samt vård/omsorg. Vi vill även stimulera fler tjejer och killar att söka sig till tekniska yrken samt vård/omsorg. TEKNIK & DIGIDAGEN ska visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Frågor besvaras av studie– och yrkesvägledare Annika Holmquist, 0471-24 92 71 och näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson, 0471-24 90 12.