Klasschema

Schema

Nu finns schema för alla klasser under fliken "Om skolan". Eleverna kan även sitt schema i sin Google Kalender.