Minnesanteckningar föräldraråd

Högstadiet höst

Nu finns minnesanteckningar från senaste föräldrarådet på hemsidan.

De finns under fliken "Vårdnadshavare" och du hittar även länken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster