Läsårstider 2019-20

Bjurbäcksskolan

2019-08-20 -- 2020-06-12

Höstterminen 2019
2019-08-20 -- 2019-12-20

Lovdagar, höstlov:
2019-09-19
2019-10-28 -- 2019-11-01 (v 44, höstlov)
2019-11-28 -- 2019-11-29

Vårterminen 2020
2020-01-08 -- 2020-06-12

Lovdagar, sportlov och påsklov
2020-01-08
2020-02-17 -- 2020-02-22 (v 8, sportlov)
2020-03-17
2020-04-13 -- 2020-04-17 (v 16, påsklov)