Läsårstider 2019-20

Bjurbäcksskolan

Nedan finns reviderade läsårstider.

LÄSÅRET 2019-20


2019-08-20 -- 2020-06-12

Höstterminen 2019
2019-08-20 -- 2019-12-20

Lovdagar, höstlov:
2019-09-19
2019-10-28 -- 2019-11-01 (höstlov v 44)
2019-11-28 -- 2019-11-29

Vårterminen 2020
2020-01-08 -- 2020-06-12
(Första skoldag för elever 9 januari 2020 – Kompetensutvecklingsdag för lärare 8 januari)

Lovdagar, sportlov och påsklov
2020-01-08
2020-02-17 -- 2020-02-21 (sportlov v 8)
2020-03-17
2020-04-14 -- 2020-04-17 (påsklov v 16)
2020-05-22