Kalendarium ht 2019

Kalendarium

I kalendariet finns nu information om föräldramöten, föräldraråd, PRAO, studiedagar med mera.

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en sammanställning över föräldramöten och föräldraråd.

Under fliken "Om skolan - klasschema" finns nu schema för alla klasser. Reservation för eventuella ändringar.